Haugesundkonferansen 2015

Haugesundkonferansen 2015 avholdes 3.-4. februar på Rica Maritim Hotell under overskriften:

"Maritim strategi for et maritimt Norge"

Programmet er klart. Se under program for mer informasjon.

Som i tidligere år, har Forskningsrådet en egen bolk avslutningsvis på siste konferansedag. 

Påmeldingen er åpnet. Se under påmelding.

Konferanseavgift kr 5.560,- ekskl. mva. I konferanseavgiften er inkludert kursmateriell, oppførte lunsjer og middag. Konferanseavgiften er eksklusiv hotellopphold. 
Avbestilling må skje senest 7 virkedager før konferansen starter, hvis ikke må full avgift betales.

Monica Mæland - Næringsminister

Monica Mæland

Sundvollen to år etter - hva ble det til, så langt?

Walter Qvam - Konsernsjef Kongberg Gruppen

Walter Qvam

Maritim strategi - hva så?

Lars Peder Solstad - Adm. direktør Solstad Offshore / President Rederiforbundet

Lars Peder Solstad

Investeringsnivået på norsk sokkel

Meld deg på!

Konferanseavgift kr 5.560,- ekskl. mva. I konferanseavgiften er inkludert kursmateriell, oppførte lunsjer og middag. Konferanseavgiften er eksklusiv hotellopphold. Meld deg på konferanse