Haugesundkonferansen 2015

Haugesundkonferansen 2015 underveis

Planleggingen av neste års maritime konferanse, Haugesundkonferansen, er allerede i gang. Nylig ble det avholdt møte i programkomiteen i et av Stortingets møterom. Det er flere politiske prosesser på gang, og konferansen sikter mot a fange opp disse. Regjeringen fremmer en eierskapsmelding i løpet av sommeren. På nyåret i 2015 kan det komme en stortingsmelding. Samtidig arbeider regjeringen med en maritim strategi, og det kommer en egen stortingsmelding om maritim kompetanse. Dessuten er flaggdebatten i full gang. Den 1. juli kommer innstillingen fra det såkalte fartsområdeutvalget.

Her blir det med andre ord nok å ta av for en konferanse som vil være landets fremste maritime debattarena.

Konferanseavgift kr 5.560,- ekskl. mva. I konferanseavgiften er inkludert kursmateriell, oppførte lunsjer og middag. Konferanseavgiften er eksklusiv hotellopphold. 
Avbestilling må skje senest 3 virkedager før konferansen starter, hvis ikke må full avgift betales.