Sett allerede nå av datoene 2. og 3. februar for Haugesundkonferansen 2016 – håper vi ser deg der

Haugesundkonferansen 2016

Haugesundkonferansen 2016 avholdes 2.-3. februar på Scandic Maritim Hotell

Konferanseavgift kr 5.560,- ekskl. mva. I konferanseavgiften er inkludert kursmateriell, oppførte lunsjer og middag. Konferanseavgiften er eksklusiv hotellopphold. 
Avbestilling må skje senest 7 virkedager før konferansen starter, hvis ikke må full avgift betales.